Finalisti 2018Absolútny víťaz

Swiss RE

Víťaz v kategórii
Inovatívna kancelária

Swiss RE

Víťaz v kategórii
Zdravá kancelária

CSOB

Víťaz v kategórii
Kancelária ako DNA firmy

FORBES

Víťaz v kategórii
Hlas verejnosti

Private consulting group

Hlasovanie verejnosti