Ukážte svetu svoj svetový office. OFFICE ROKA je tu

Prečo sa nepochváliť, ak máte inšpiratívne pracovné prostredie, v ktorom vaši zamestnanci radi pracujú? Prečo skrývať pred svetom niečo, na čo ste hrdí? Nastal čas ukázať, že patríte medzi firmy, ktoré držia krok s dobou a tomu prispôsobujú aj svoje kancelárie.

Príjemné pracovné prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a lepšiu komunikáciu medzi zamestnancami je trendom dnešných dní a tiež trendom budúcnosti. Moderné priestory, ktoré lahodia oku a v ktorých si človek nájde všetko, čo pre svoju prácu potrebuje, sú pre progresívne spoločnosti nevyhnutnosťou. Zvyšujú produktivitu práce a prispievajú k dobrému pocitu zamestnancov. Je niečo dôležitejšie ako práve toto?Kvalitná budova je základ

Registrujte_sa_1536920863.png

Boom výstavby kancelárskych budov, ktoré spĺňajú najprísnejšie svetové certifikačné kritériá, má svoje opodstatnenie. Zodpovedné spoločnosti dnes už vedia, že vytvorenie perfektných podmienok pre svojich ľudí, ako jednotlivcov, tak aj celé tímy, je nevyhnutnosťou. Sedieť v modernej administratívnej budove, ktorá ponúka dostatok denného svetla, kvalitnú výmenu vzduchu, veľa zelene a ďalšie vymoženosti v podobe pridaných služieb je nielen vecou prestíže. Je to aj vecou pohľadu na svoj vlastný biznis a na ľudí, ktorí pre firmu pracujú a vytvárajú jej hodnoty. Aj preto sa organizátor súťaže Office roka, spoločnosť CBRE, opäť dohodla na generálnom partnerstve so spoločnosťou CORWIN, ktorá práve takéto moderné kancelárske budovy stavia. No a v nich potom ponúka priestor firmám na to, aby si vytvorili svoje vlastné, inšpiratívne a príjemné pracovné prostredie.

Súťažné kategórie

Minulý ročník súťaže ukázal, že zvoliť formát troch súťažných kategórií, vybrať absolútneho víťaza a umožniť hlasovanie verejnosti, bol správnym rozhodnutím. Preto všetko zostáva v platnosti aj v 3. ročníku súťaže. Firmy môžu svoje pracovné priestory prihlásiť do kategórií Kancelária ako DNA firmyZdravá kancelária a Inovatívna kancelária. Odborná porota, zložená z prestížnych architektov a dizajnérov vyberie víťaza každej kategórie a zároveň jedného absolútneho víťaza tohto ročníka súťaže. O najlepšej kancelárii rozhodne aj verejnosť.

Pečať kvality

Novinkou oproti minulému ročníku je to, že nielen víťazi, ale aj ďalšie firmy, ktoré sa prihlásia do súťaže a zaujmú porotu svojím inšpiratívnym pracovným prostredím, získajú zaujímavé ocenenie. Bude ním „pečať kvality“ súťaže OFFICE ROKA, ktorú najlepšie kancelárie získajú aj v elektronickej podobe a budú si ju môcť zverejniť na svoj firemný web alebo sociálne siete ako dôkaz, že disponujú vysoko kvalitným a atraktívnym pracovným prostredím. Bude to prestížna vizitka, a tiež znamenie pre potenciálnych záujemcov o prácu, ktoré môže zavážiť pri ich rozhodovaní o pracovnej ponuke.

 

PREČO SA PRIHLÁSIŤ DO SÚŤAŽE OFFICE ROKA

Máte šancu získať:

  • Výbornú príležitosť pre pozitívne PR vašej spoločnosti.

  • Mediálnu pozornosť.

  • Pozitívny imidž a prestíž. Záujemcom o zamestnanie vyšlete pozitívny signál, že vám na svojich zamestnancoch skutočne záleží.

  • Pečať kvality. Najlepšie kancelárie získajú elektronickú etiketu, ktorú si môžu zavesiť na svoj web alebo sociálne siete ako dôkaz, že disponujú prvotriednym pracovným prostredím.

Registrácia do 3. ročníka súťaže o najatraktívnejšie kancelárie spoločností pôsobiacich na Slovensku končí 15. 10. 2018. Zaregistrujte sa už dnes na www.officeroka.ska zviditeľnite svoju firmu.

 

3. ročník súťaže Office roka by sa nezaobišiel bez partnerov, ktorí ju akýmkoľvek spôsobom podporujú. Poďakovanie patrí generálnemu partnerovi, spoločnosti CORWIN, hlavnému partnerovi, spoločnosti LIKO-S, mediálnemu partnerovi - týždenníku TREND, a partnerom, spoločnostiam BAVARISDORPSFIT UPNESPRESSO a NEUROPEA.

Judita Horvath